Ngành nghề
Nghề Quay phim
  Nhà quay phim là một nghệ sĩ - một người sáng tạo cái đẹp trong nghệ thuật. Lao động nghệ thuật sáng tạo là một loại hình lao động đặc...
Nghề Biên kịch
  Khi xem một bộ phim, phần hiện hữu trước mắt bạn là thế giới trong phim với những diễn viên và sự kiện. Chúng ta luôn nghĩ rằng những bối...
Nghề Nhiếp ảnh
  Ngày nay, nghệ thuật nhiếp ảnh thâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống. Trong bảo tàng, những bức ảnh chỉ xếp sau những tác phẩm hội...
Nghề Âm thanh - Ánh sáng
  Nghề Âm thanh - Ánh sáng là một nghề đã rất quen thuộc với chúng ta trong cuộc sống đời thường, xuất hiện nhan nhản trên sách báo, internet v.v… tuy...
Nhà Ngôn ngữ học
  Ngôn ngữ học là khoa học nghiên cứu về ngôn ngữ và cách nói của con người. Người nghiên cứu bộ môn này được gọi là nhà ngôn ngữ học. Ngôn ngữ học không đơn giản...
Nhà Quốc tế học
  Nhà Quốc tế học là người có khả năng công tác trên các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, phục vụ trong các ngành liên quan đến các vấn đề...