Sự kiện hoạt động Sinh viên

Mời sinh viên đăng ký tham gia Buổi tổng kết môn học Thiết kế web

24/04/2021
​Trong học kỳ vừa qua, Trung tâm Kết nối cộng đồng UEF và Khoa Công nghệ thông tin UEF đã kết hợp lồng ghép hoạt động phục vụ cộng đồng vào môn học Thiết kế Web với mục tiêu là thiết kế trang web cho Trường tình thương Ái Linh. Sau nhiều nỗ lực, Giảng viên và sinh viên môn học đã hoàn thành sản phẩm theo nhu cầu của đối tác cộng đồng và ngày 28/04 tới sẽ diễn ra Buổi bàn giao trang web cho đối tác. Buổi bàn giao lần này được tổ chức tại trụ sở của Trường tình thương Ái Linh cũng là cơ hội để các bạn sinh viên ngành CNTT đến tìm hiểu sâu hơn về lồng ghép hoạt động phục vụ cộng đồng vào môn học cũng như giúp sinh viên thực hành kỹ năng tương tác với trẻ.

 
Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức và cũng là dịp để các bạn sinh viên Khoa CNTT yêu thích hoạt động với trẻ phát huy tính sáng tạo, BTC buổi tổng kết mời 20 bạn sinh viên Khoa CNTT tham gia sự kiện. Thông tin cụ thể:

Yêu cầu với sinh viên:

  • Là sinh viên UEF thuộc Khoa CNTT.
  • Có tinh thần kỷ luật và sáng tạo.
  • Yêu thích các hoạt động vui chơi sáng tạo cùng trẻ.

Lịch trình hoạt động:

  • 08:30 - 09:00: Sinh viên tham gia tập trung tại sân trường UEF.
  • 09:00 - 10:15: Sinh viên tập trung lên xe (xe của trường) và xuất phát đến Trường tình thương Ái Linh.
  • 10:15 - 11:15 : Sinh viên tổ chức chuyên đề "An toàn mạng xã hội" và sinh hoạt vui chơi với trẻ.
  • 11:15 - 11: 45: Sinh viên bàn giao trang web cho đối tác cộng đồng.
  • 11:45 - 12:15: Sinh viên tập trung lên xe và di chuyển về trường UEF.


Lưu ý: Đây là hoạt động có tính Điểm rèn luyện, sinh viên tham gia không phải đóng bất cứ chi phí nào khác. BTC sự kiện chỉ nhận tối đa 20 bạn sinh viên Khoa CNTT UEF đăng ký sớm nhất và phù hợp với tiêu chí chương trình. 

TIN LIÊN QUAN