Học thuật
Sáng ngày 20/7/2022, hoạt động nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên năm học 2021 – 2022 được tổ chức với đề tài “Mô hình xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp...
Nhằm trang bị thêm kiến thức thực tế về tài chính cho sinh viên, nhất là những thí sinh của sân chơi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo", tối ngày 2/6, Khoa Kinh tế đã tổ...
Sau các buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đầy thành công đã diễn ra vào tháng 4 vừa qua, ngày 11/05/2022, Khoa Kinh Tế tiếp tục tổ chức buổi nghiệm...
Nhằm tạo diễn đàn trao đổi các nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa trong bối cảnh hậu Covid-19; khởi động quá trình nghiên cứu về...
Vào ngày 13 và 14/04/2022, Khoa Kinh Tế đã tổ chức thành công các buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2021 – 2022 (Đợt 1) nhằm chọn ra những đề...
Vào ngày 13 và 14/04/2022, Khoa Kinh Tế đã tổ chức thành công các buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021 - 2022. Đây là một trong những hoạt...
Câu chuyện về quản trị dự án, câu chuyện về những chiến lược đầu tư tại các thị trường hoặc những lưu ý cần thiết trong hoạt động xuất nhập khẩu vẫn luôn tồn tại những...
Tối ngày 06/03/2022 vừa qua là buổi khép lại chuỗi sự kiện “Thủ tục Hải quan trong Kinh doanh quốc tế”. Buổi 5 với chủ đề về: “Xuất xứ hàng hóa”, với sự tham dự của...
Tiếp nối thành công của Lễ phát động sinh viên nghiên cứu khoa học, buổi tập huấn nghiên cứu định tính, Khoa Kinh tế đã tổ chức buổi tập huấn: “Phương pháp nhiên cứu...
Tối ngày 14/11/2021, Khoa Kinh tế đã tổ chức thành công Hội thảo: “Phương pháp nghiên cứu định tính” trong Nghiên cứu khoa học theo hình thức trực tuyến trên nền tảng...