Thực tập tốt nghiệp

Lịch tham quan doanh nghiệp của sinh viên khoa Tài chính-Kế toán

01/03/2016
LỊCH THAM QUAN DOANH NGHIỆP
CỦA SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
(Trong chương trình tuần lễ sinh hoạt cuối khóa)
Thời gian Doanh nghiệp Thành phần Người phụ trách
Thứ ba – 01/03/2016
13:45
Ngân hàng Nam Á
201- 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM
SV chuyên ngành
Ngân hàng
Cô Tăng Mỹ Sang
0908.250.768
Thứ ba – 01/03/2016
13:45
Công ty TNHH tư vấn kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam
180 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
SV chuyên ngành
Kế toán
Cô Lê Phương Dung
0122. 999.3069
Thứ tư – 02/03/2016
13:15
FPTS
136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, Tp. HCM
SV chuyên ngành
TCDN
Cô Tăng Mỹ Sang
0908.250.768
Thứ năm – 03/03/2016
13:15
Công ty kiểm toán Phương Nam
27 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5, Tp. HCM
SV chuyên ngành
Kế toán
Cô Lê Phương Dung
0122. 999.3069
Ghi chú:
- Sinh viên mặc đồng phục công sở chỉnh tề;
- Có mặt sớm trước 10 phút tại doanh nghiệp để đúng giờ sẽ bắt đầu làm việc.
- Sinh viên có mặt đầy đủ và ký vào bản điểm danh để minh chứng đánh giá chuyên cần (điểm quá trình học phần "Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp".

Tải lịch tham quan tại đây
TIN LIÊN QUAN