Thực tập tốt nghiệp

Thông báo: V/v nộp bản chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp

24/07/2015

Thông báo: V/v nộp bản chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp

Khoa Tài chính - Kế toán xin thông báo đến các sinh viên Khóa 2011 ngành Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp vào hai ngày 17, 18/07/2015 về việc chỉnh sửa và nộp bản hoàn chỉnh (để lưu thư viện và văn phòng Khoa).

Cụ thể:
1. Chỉnh sửa nội dung và hình thức trình bày khóa luận theo các yêu cầu của Hội đồng: Trong quá trình hoàn chỉnh khóa luận, sinh viên có thể liên hệ giảng viên hướng dẫn để nhờ hỗ trợ;

2. In và đóng bìa theo quy cách và mẫu quy định:
- Mẫu bìa ngoài (cứng, mạ chữ đỏ)
- Mẫu bìa trong (mềm)
Các bạn có thể liên hệ A. Nguyên - Thư ký Khoa để được tư vấn địa điểm làm bìa cho thống nhất và chính xác theo mẫu của Trường.
Ngoài ra, các bạn còn nộp bản mềm (chuyển file(s) qua email cho thư ký khoa nộp trực tiếp bằng cách chép lưu trên máy văn phòng khoa)

3. Thời hạn nộp về Văn phòng Khoa: 01/08 - 07/08/2015.

4. Số lượng: 02 quyển.

Chúc các bạn hoàn thành tốt khâu cuối của quy trình bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của mình.

KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

TIN LIÊN QUAN