Đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

19/05/2015

1. Ngành Quan hệ công chúng:

CN1: Tổ chức sự kiện
CN2: Báo chí truyền thông

2. Ngành Công nghệ thông tin:

3. Ngành Thương mại điện tử:

CN1: Kinh doanh trực tuyến
CN2: Marketing trực tuyến


 

Tags:
TIN LIÊN QUAN
Loading...