Ngành đào tạo

Kinh doanh thương mại

01/09/2020

1/ Giới thiệu chung:

Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kinh Doanh Thương mại (KDTM) trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) được ban hành từ năm 2020 (theo Quyết định số: 106/QĐ-UEF ngày 07/05/2020 của Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM thuộc quản lý của Khoa Kinh tế (KKT) theo mô hình chất lượng cao.
Thế mạnh vượt trội của sinh viên UEF:

 • UEF thuộc top trường đại học quốc tế dẫn đầu về đào tạo nhóm ngành Kinh doanh, thương mại, quản lý.
 • Sinh viên được học với giáo trình chuẩn hóa và cập nhật theo nội dung và phương pháp đào tạo của các trường đại học tại Anh, Mỹ.
 • Sinh viên thường xuyên được giao lưu với các doanh nhân thành đạt và tham quan thực tế các doanh nghiệp;
 • Đa số các môn học ngoài giảng viên chính thức, đều có báo cáo viên là các doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực đó đến chia sẽ kinh nghiệm. Giúp sinh viên hiểu hơn về thực tế ứng dụng của môn học;
 • Ngoài việc trang bị kiến thức, sinh viên còn được trang bị thêm các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình,… thông qua các hoạt động phong trào Đoàn và các hoạt động của các câu lạc bộ học thuật;
 • Đặc biệt sinh viên được trao dồi ngoại ngữ và tin học để có thể tự tin làm việc ở các doanh nghiệp nước ngoài hoặc có thể học lên cao ở nước ngoài.

2/ Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Kinh doanh thương mại nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại và chuyên sâu về nghiệp vụ kinh doanh thương mại và kinh doanh bán lẻ; có năng lực hoạch định, tổ chức, quản lý và vận dụng hiệu quả các kiến thức ngành để làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thương mại tại các tổ chức trong và ngoài nước, phát triển nghề nghiệp bản thân trong môi trường cạnh tranh và bối cảnh hội nhập toàn cầu.

3/ Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • PO1: Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực kinh doanh thương mại, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết các yêu cầu, xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực kinh doanh thương mại;

Về kỹ năng:

 • PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại tại các đơn vị, tổ chức của nền kinh tế trong trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu;
 • PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, thích nghi với môi trường làm việc thay đổi;
 • PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm, thương lượng trong kinh doanh, xử lý tình huống kinh doanh để tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành;
 • PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập;
 • PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp và có sức khỏe tốt;
 • PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách với xã hội, cộng đồng.

4/ Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)

 • PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, pháp luật của nhà nước;
 • PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh tế vĩ mô và vi mô trong nước và quốc tế tác động đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp;
 • PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế các kiến thức căn bản về kinh doanh và thương mại;
 • PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức kinh doanh thương mại hiện đại, có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;
 • PLO5: Có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế các kiến thức về kinh doanh thương mại để thực hiện việc hoach định chiến lược và kế hoạch kinh doanh, quản trị hoạt động bán hàng, hệ thống phân phối, bán lẻ, chuỗi cung ứng, quản lý kho, dự báo nhu cầu, hoạt động mua hàng;
 • PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc thực hành nghiệp vụ bán hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý nhân sự, quản trị kho, chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp;
 • PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, phán đoán);
 • PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm như xây dựng, lãnh đạo, tổ chức hoạt động, giám sát, đánh giá và phát triển nhóm;
 • PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết chuyên ngành, kỹ năng đối thoại, thương lượng và thiết lập các quan hệ trong kinh doanh thương mại;
 • PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị; Có sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên ngành;
 • PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc khoa học;
 • PLO12: Có năng lực hoạch định các chiến lược kinh doanh thương mại, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh thương mại như: phân tích đánh giá thị trường, xây dựng và thiết lập chuỗi cung ứng, mua hàng, tồn kho, bán hàng, xuất nhập khẩu;
 • PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường như xác định các tiêu chuẩn đánh giá, và phát hiện, giải quyết một số vấn đề phức tạp trong công tác quản trị như thực hiện đánh giá và tiến hành các giải pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh thương mại phù hợp với mục tiêu kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp.

5 / Cơ hội việc làm

 • Chuyên viên thương mại làm việc tại các phòng Marketing của các doanh nghiệp về Nghiên cứu thị trường, xác định thị trường mục tiêu, xây dựng chiến lược marketing.
 • Nhân viên, trưởng phòng kinh doanh trong các công ty sản xuất, kinh doanh thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu.
 • Quản lý, giám sát bán hàng trong các doanh nghiệp.
 • Quản trị viên, quản trị các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp thương mại, siêu thị.
 • Chuyên viên sở công thương, phòng thương mại và công nghiệp, trung tâm xúc tiến thương mại.
 • Thành viên trong các hoạt động về chiến lược xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm mới.
 • Có thể đảm nhiệm chức vụ Giám đốc bộ phận, trưởng, phó phòng Marketing, phát triển sản phẩm.
 • Nhân viên thuộc các bộ phận giao vận, bộ phận cung ứng, quản trị hậu cần, nghiên cứu đánh giá thị trường
 • Sinh viên có thể trở thành nhà khởi nghiệp, chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

6/ Cơ hội học tập:

 • Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) ngành Kinh doanh thương mại, Marketing, Thương mại Quốc tế, Quản trị kinh doanh hoặc một số ngành kinh tế khác có liên quan của các trường đại học trong nước và quốc tế;
 • Tham dự các khóa học ngắn hạn trong nước hoặc quốc tế trong các lĩnh vực về kinh tế thương mại, Marketing, giao vận, hay quản trị hậu cần.
 • Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục Cao đẳng, đại học và trung cấp; có thể tham gia nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh, marketing và thương mại.


Các quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh thương mại
Khóa 2022 - Ngành Kinh doanh thương mại
1/ Chuẩn đầu ra
2/ Chương trình đào tạo
3/ Sơ đồ Kế hoạch học tập
4/ Bản mô tả Chương trình đào tạo
* PHIÊN BẢN DÀNH CHO:
4.1. Cơ quan, Doanh nghiệp (Nhà tuyển dụng)
4.2. Phụ huynh, Thí sinh
4.3. Khoa quản lý, Giảng viên
Khóa 2021 - Ngành Kinh doanh thương mại

1/ Chuẩn đầu ra
2/ Chương trình đào tạo
3/ Sơ đồ Kế hoạch học tập
4/ Bản mô tả Chương trình đào tạo
* PHIÊN BẢN DÀNH CHO:
4.1. Cơ quan, Doanh nghiệp (Nhà tuyển dụng)
4.2. Phụ huynh, Thí sinh
4.3. Khoa quản lý, Giảng viên
Khóa 2020 - Ngành Kinh doanh thương mại

1/ Chuẩn đầu ra
2/ Chương trình đào tạo
3/ Sơ đồ Kế hoạch học tập
4/ Bản mô tả Chương trình đào tạo
* PHIÊN BẢN DÀNH CHO:
4.1. Cơ quan, Doanh nghiệp (Nhà tuyển dụng)
4.2. Phụ huynh, Thí sinh
4.3. Khoa quản lý, Giảng viên

 

TIN LIÊN QUAN