Thông báo

Chinh phục chứng khoán cùng VPS

07/12/2021
Khoa Tài Chính – Thương Mại (K.TC-TM)-Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) tổ chức hội thảo với chủ đề “Chinh phục chứng khoán cùng VPS” nhằm:
• Trau dồi kiến thức cho sinh viên nhóm ngành tài chính nói riêng, sinh viên K.TC-TM và UEF nói chung nhưng kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán
• Phân biệt đầu tư và đầu cơ trong thị trường, cùng với kế hoạch gây dựng vốn khi còn ngồi trên ghế nhà trường
Thời gian: 13:15 – 17:00, thứ Hai ngày 20/12/2021;
Hình thức tổ chức: Online trên Webex
Bước 1 : Trước khi tham gia khóa học, sinh viên download App SmartOne, đăng ký mở tài khoản thông qua Email nhà trường (quét QR Code) hoặc đăng ký thông qua link https://openaccount.vps.com.vn/?source=VPS&MKTID=UEF1
Bước 2 : Tham gia buổi hội thảo cùng chuyên gia thông qua nền tảng ứng dụng Webex qua link sau:
https://vpssecurities.webex.com/vpssecurities/j.php... Hoặc nhập thông tin dưới đây trên App Webex Meet:
Meeting number: 2514 520 9346
Password: 2021
Diễn giả
Ông Đặng Trần Hùng, Chuyên gia đào tạo cao cấp - Phòng Phát triển năng lực đầu tư VPS
Lợi ích khi tham gia
- Nắm được các kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán;
- Cách kiểm soát tâm lý và phương pháp phân tích cổ phiếu;
- Giao lưu với diễn giả, nhà đầu tư chuyên nghiệp và có nhiều trải nghiệm trên thị trường chứng khoán;
- Được cộng điểm rèn luyện.
Lưu ý: Cách tính điểm rèn luyện
- Điểm rèn luyện sẽ được tính điểm danh qua link Google form
- Link điểm danh: https://forms.gle/cVTWZ4kWHTofUXXJA (link điểm danh sẽ được mở gần cuối buổi hội thảo - Dùng mail UEF để điểm danh)
Thông tin liên hệ Ban Tổ chức
- Mail: khoatctm@uef.edu.vn
TIN LIÊN QUAN