Thông báo

HỘI THẢO "DTALENT_ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ"

17/06/2021
  1. MỤC ĐÍCH – NỘI DUNG
  • Nhằm mục đích tạo diễn đàn giao lưu trao đổi kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên UEF nói chung, sinh viên khoa Tài chính – Thương Mại nói riêng, kết nối sinh viên và doanh nghiệp. Khoa Tài Chính – Thương Mại tổ chức buổi hội thảo “Dtalent_Định hướng nghề trong lĩnh vực tài chính đầu tư”
  • Tham gia hội thảo, các bạn sinh viên sẽ có kiến thức về việc lập kế hoạch tài chính cá nhân và được tiếp cận, giao lưu với các chuyên gia đến từ lĩnh vực tài chính đầu tư, có cơ hội được chia sẻ về nhu cầu nhân sự, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cần trang bị và cơ hội thực tập hấp dẫn tại các công ty chứng khoán VNDirect.
  1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Từ 13h00 đến 16h00, Thứ Sáu - ngày 18/6/2021
2. Hình thức tổ chức: Online (Ms Team)
    III. B
áo cáo viên: 
Ông Nguyễn Tuấn Anh, giám đốc khối quản lý tài sản VNDIRECT
   IV. Nội dung chương trình:
  • Chia sẻ kiến thức về lập kế hoạch tài chính cá nhân.
  • Chia sẻ về thông tin về thị trường nguồn nhân lực & nhu cầu tuyển dụng/cơ hội việc làm trong tương lai của nghề đầu tư tài chính.
  • Giới thiệu chương trình Dtalent và cơ hội tham gia của sinh viên
 

 
TIN LIÊN QUAN