Thông báo

Hội thảo “Làm sao để nghiên cứu, công bố bài nghiên cứu khoa học khi chỉ mới là sinh viên”

28/09/2021
  1. MỤC ĐÍCH – NỘI DUNG
Khoa Tài Chính – Thương Mại (K.TC-TM)-Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) tổ chức hội thảo với chủ đề “Làm sao để nghiên cứu, công bố bài nghiên cứu khoa học khi chỉ mới là sinh viên” nhằm:
- Trang bị cho sinh viên nhóm ngành tài chính nói riêng, sinh viên K.TC-TM và UEF nói chung những kiến thức nền tảng về nghiên cứu khoa học.
- Nhằm giúp người học nâng cao khả năng trong nghiên cứu, công bố bài báo nghiên cứu khoa học khi chỉ mới là sinh viên.
  1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 18:00 – 20:00, ngày thứ Bảy - 9/10/2021;
2. Hình thức tổ chức: Online trên Google Meet.
3. 
Thành phần tham dự:
  • Giảng viên ngành TCNH;
  • Sinh viên K.TC-TM và sinh viên UEF có quan tâm;
4. Báo cáo viên:
TS. Trịnh Quang Vũ, Giảng viên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Newcastle University Business School, Newcastle University, United Kingdom.
5. Chương trình cụ thể:
18:0018:10 Mở phòng; Chào đón sinh viên tham dự;
18:1018:15 Bắt đầu chuơng trình và giới thiệu thành phần tham dự;
18:1518:20 Phát biểu khai mạc
Đại diện trường Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh
18:2019:30 Chia sẻ kiến thức cơ bản về nghiên cứu, công bố bài nghiên cứu khoa học
TS. Trịnh Quang Vũ
19:3019:50 Hỏi đáp
19:50-19:55 Phát biểu cảm ơn, bế mạc
Đại diện trường Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh
20:00 Kết thúc chuơng trình

5. Đăng ký tham dự: điền đầy đủ thông tin vào đường link sau
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhhWv96oQ9P75hWhHNJ2dNOBJ9XVTH8-aAGzmVT_ANQkg75Q/viewform
6. Liên hệ
- Mail: khoatctm@uef.edu.vn
- Điện thoại: 0903695247 
TIN LIÊN QUAN