Thông báo

LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN VÀ TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

17/11/2022
Hoạt động nghiên cứu khoa học được xem là một trong những hoạt động gắn liền với công tác đào tạo, hoạt động này mang lại cho sinh viên rất nhiều giá trị gia tăng như:
  1. Cung cấp cho các bạn phương pháp làm việc khoa học
  2. Phương pháp tự học tập suốt đời,
  3. Giúp các bạn có thể hoàn thành những công trình để dự thi các cấp hoặc công bố trên các tạp chí trong và người nước...
Tuy nhiên, hoạt động này cần có sự rèn luyện và thực hành.  Khoa TC-TM tổ chức Lễ phát động phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên và tổ chức ba buổi tập huấn về phương pháp nghiên cứu cho các bạn có quan tâm. Thông tin về buổi lễ và buổi tập huấn thứ nhất như sau:
  • Thời gian: 14h30, chiều thứ 5, ngày 24 tháng 11 năm 2022
  • Địa điểm: Phòng A.14-06, cơ sở 141 Điện Biên Phủ
Nội dung của buổi tập huấn thứ nhất sẽ định hướng việc tìm đề tài nghiên cứu, hướng dẫn các bạn biết cách tìm tài liệu, sử dụng tài liệu tham khảo, cách trích nguồn, ghi tài liệu tham khảo.
Ngoài ra, nếu các bạn đã có hướng nghiên cứu, các Thầy/Cô sẽ hỗ trợ các bạn định hướng sử dụng phương pháp nghiên cứu cho phù hợp với đề tài của các bạn và trả lời các câu hỏi mà các bạn đang cần giải đáp.
Tham dự buổi tập huấn các bạn sẽ được cộng điểm rèn luyện nữa nhé.
Các bạn đăng ký tham dự theo đường link sau đây: https://forms.gle/sfSrvvkPQQY3VcRp9
 
TIN LIÊN QUAN