Thông báo

THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA - CFAC 2021

18/06/2021

THÔNG BÁO
Thông tin về Hội thảo khoa học cấp quốc gia - CFAC 2021
“Đổi mới công công nghệ, Thị trường và Chính sách”
 
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) phối hợp Cục Công tác
phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh thương mại (CFAC2021) với chủ đề “Đổi mới công nghệ, Thị trường và Chính sách”. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được sự quan tâm gửi bài của nhiều tác giả từ các trường đại học, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghề nghiệp – xã hội và các doanh nghiệp trên cả nước. Các bài viết tham gia hội thảo đã trải qua quy trình đánh giá, phản biện, điều chỉnh và xác nhận bản quyền nhằm đáp ứng yêu cầu xuất bản. Kỷ yếu hội thảo được Cục Xuất bản cấp giấy phép xuất bản số 2115-2021/CXBIPH/4-48/TCISBN: 978-604-79-2819-4 tại Nhà Xuất bản Tài chính.

Căn cứ thông báo số 131/TB-UEF ngày 06/05/2021, Hội thảo được tổ chức vào thứ Sáu ngày 18/06/2021. Do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy thời gian và hình thức tổ chức hội thảo sẽ được thay đổi, cụ thể như sau:
  1. Hình thức tổ chức: Trực tuyến (Online), sử dụng ứng dụng Google Meet;
  2. Thời gian tổ chức:
  • 08:00 - 10:30 thứ Năm ngày 01/07/2021: gồm 02 Phiên hội thảo
+ Phiên hội thảo lĩnh vực Kế toán;
+ Phiên hội thảo lĩnh vực Kinh doanh thương mại;
  • 08:00 - 10:30 thứ Sáu ngày 02/07/2021: gồm 02 Phiên hội thảo
+ Phiên hội thảo lĩnh vực Tài chính;
+ Phiên hội thảo lĩnh vực Du lịch;
  • 10:30 - 11:30 thứ Sáu ngày 02/07/2021: Phiên toàn thể;
Thư mời và cách thức đăng ký tham dự Hội thảo sẽ được gửi trước ngày 22/06/2021.
Ban tổ chức hội thảo trân trọng thông báo để quý vị thuận tiện sắp xếp kế hoạch thời gian cho việc tham dự hội thảo. Mong nhận được sự quan tâm và tham dự của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các giảng viên, các học viên cao học và nghiên cứu sinh.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Ban Tổ Chức HTKH Quốc gia CFAC2021.
Email: cfac2021.khoatctm@uef.edu.vn / khcn@uef.edu.vn.
Điện thoại: (028) 5422 6666 (Số nội bộ: 370 hoặc 230)
090 809 1106 - Cô Xuân Hoa, 091 6827 809 Thầy Hải Hà.
Trân trọng cảm ơn./.
Tải thông báo
Nơi nhận:
  • Tác giả bài viết, học viên, NCS;
  • Các đơn vị đối tác tổ chức hội thảo;
  • Lưu VT, Viện ĐTSĐH-KHCN.
 
 
 
 
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
PGS.TS. NGÔ CAO CƯỜNG
 
 

 
TIN LIÊN QUAN