Thông tin thực tập

Cơ hội thực tập tại BIT Group

12/03/2024
BIT Group là nhóm công ty cung cấp giải pháp đào tạo, quản lý, truyền thông, bán hàng trên nền tảng công nghệ với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các khách hàng doanh nghiệp. Trong gần 20 năm hình thành và phát triển, chúng tôi đã giúp cho hàng chục ngàn doanh nghiệp phát triển kinh doanh thông qua phương pháp MST®. Hệ sinh thái BIT Group tập trung vào 5 mảng chính:
- BIT Academy
- BIT Strategy
- BIT Technology
- BIT Agency
- BIT MTP


    
Công ty CP Đầu tư BIT GROUP / CLB Đào tạo - Tư vấn Doanh nhân trẻ Việt Nam (TCC CLUB) 
- Địa chỉ: 838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh
- Người liên hệ: Ánh Tuyết - Thư ký CLB
- Email: tuyetpham@tccclub.vn

  
- Vị trí: Thực tập sinh Kinh doanh
- Số lượng: 20
- Sinh viên ngành: ITE;COT;CBU;MKT;ENC;KOR;JPN;CHI;IRE;BUS;HRM;ADS;EBU
- Yêu cầu: https://bit.com.vn/thuc-tap-sinh-kinh-doanh/
   
- Vị trí: Thực tập sinh Nhân sự
- Số lượng: 10
- Sinh viên ngành: ITE;COT;CBU;MKT;ENC;KOR;JPN;CHI;IRE;BUS;HRM;ADS;EBU
- Yêu cầu: https://bit.com.vn/thuc-tap-sinh-nhan-su/
  
- Vị trí: Thực tập sinh Truyền thông - Sự kiện
- Số lượng: 20
- Sinh viên ngành: ITE;COT;CBU;MKT;ENC;KOR;JPN;CHI;IRE;BUS;HRM;ADS;EBU
- Yêu cầu: https://bit.com.vn/thuc-tap-sinh-truyen-thong-su-kien/
     
- Vị trí: Thực tập sinh Digital Marketing
- Số lượng: 10
- Sinh viên ngành: ITE;COT;CBU;MKT;ENC;KOR;JPN;CHI;IRE;BUS;HRM;ADS;EBU
- Yêu cầu: https://bit.com.vn/thuc-tap-sinh-digital-marketing/
     
- Vị trí: Thực tập sinh kế toán
- Số lượng: 3
- Sinh viên ngành: ITE;COT;CBU;MKT;ENC;KOR;JPN;CHI;IRE;BUS;ADS;EBU
- Yêu cầu: https://bit.com.vn/thuc-tap-sinh-ke-toan/
     
- Vị trí: Thực tập sinh Công nghệ thông tin
- Số lượng: 5
- Sinh viên ngành: ITE;COT;DAS;CBU;MKT;ADS;EBU
- Yêu cầu: https://bit.com.vn/thuc-tap-sinh-cong-nghe-thong-tin/
TIN LIÊN QUAN