Quản lý khoa học

Thông báo lớp hướng dẫn viết và công bố khoa học trên tạp chí quốc tế

29/03/2019
Nhằm hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên tiếp cận với cách viết và công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ mở lớp hướng dẫn viết và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế. Thông tin chi tiết quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.
 
TIN LIÊN QUAN
Loading...