Quản lý khoa học

Thông báo về việc gia hạn thời gian viết bài và tổ chức hội thảo khoa học năm 2019

10/03/2019
Ngày 24/10/2018, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã ra Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Cần trao thêm các quy chế  đặc thù nhằm giữ vững vị thế và vai trò đầu tàu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh”. Đến nay Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 20 bài viết từ các nhà khoa học, các giảng viên ở các Trường đại học. Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng cám ơn sự quan tâm và đóng góp của Quý tác giả đến Hội thảo.
Để Hội thảo được diễn ra thành công tốt đẹp, theo nguyện vọng của nhiều tác giả muốn hoàn thiện chất lượng các bài viết khoa học của mình, Ban Tổ chức Hội thảo gia hạn thời gian gửi bài viết và thời gian tổ chức Hội thảo như sau:
1. Thời gian viết bài cho Hội thảo: đến ngày 25/4/2019
2. Thời gian tổ chức Hội thảo dự kiến: ngày 23/5/2019
Bài viết (bản mềm) vui lòng gửi về cho Ban Tổ chức Hội thảo qua email: hoithaokhoahoc2019@uef.edu.vn
Các bài viết sẽ được phản biện bởi các nhà khoa học uy tín, Ban tổ chức chọn đăng những bài viết đạt yêu cầu trên Kỷ yếu hội thảo khoa học có chỉ số ISBN.
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Qúy tác giả
viết bài và tham dự Hội thảo. Sự có mặt của Qúy tác giả góp phần mang lại thành công cho Hội thảo.

Trân trọng.

 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Quản lý Khoa học – Sau đại học
ĐT: 08 5422 6666 – máy lẻ 309            
Email: hoithaokhoahoc2019@uef.edu.vn

 
KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS. TS. Ngô Cao Cường
TIN LIÊN QUAN
Loading...