Quản lý khoa học

Thông báo về việc kê khai công trình NCKH của CB-GV-NV năm học 2018 - 2019

12/04/2019
Nhằm chuẩn bị cho công tác kê khai tiết chuẩn nghĩa vụ cuối năm học 2018 – 2019 và phục vụ cho công tác viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo của Nhà trường, Phòng QLKH – SĐH thông báo đến các đơn vị và toàn thể CB-GV-NV về việc gửi các thống kê công trình NCKH đã thực hiện trong năm học 2018 – 2019 như sau:
Lưu ý: Từ năm học 2018 – 2019, nhằm đảm bảo quyền lợi trong việc đánh giá năng lực thực hiện khoa học công nghệ của CB-GV-NV, CB-GV-NV kê khai toàn bộ công trình NCKH đã thực hiện được trong cả năm học.
1. Đối với việc kê khai công trình NCKH của CB-GV-NV
 • Căn cứ Phụ lục 1 - Quy đổi các hoạt động NCKH ra tiết chuẩn (Ban hành kèm theo Quyết định số 390/QĐ-UEF ngày 01/9/2018 của Hiệu trưởng), CB-GV-NV tự kê khai các công trình NCKH đã thực hiện trong năm học 2018 – 2019 theo mẫu dành cho cá nhân (mẫu 1), và kèm theo bản photo các minh chứng, cụ thể như sau:
 • Giáo trình thuộc NXB trong và ngoài nước, sách chuyên khảo:
  • Trang bìa + Mục lục của giáo trình;
  • Tờ trình/Quyết định/Văn bản liên quan về việc đưa giáo trình đó vào giảng dạy tại UEF, có phê duyệt của Hội đồng quản trị/Ban giám hiệu (nếu có – để được tính tiết chuẩn).
 • Giáo trình nội bộ:
  • Trang bìa + Mục lục của giáo trình;
  • Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và Biên bản nghiệm thu giáo trình.
 • Các bài báo khoa học trên các Tạp chí/Kỷ yếu hội thảo khoa học trong và ngoài nước:
  • Trang bìa + Mục lục của Tạp chí/Kỷ yếu (trong trường hợp Trang bìa không thể hiện rõ nội dung về chỉ số ISSN/ISBN hay Số (No.), Quyển (Volume), ngày tháng… thì photo thêm trang nội dung của Tạp chí/Kỷ yếu có thể hiện các nội dung đó;
  • Bài báo toàn văn của tác giả.
  • Lưu ý:
   • Các bài báo là các sản phẩm theo Hợp đồng khoa học công nghệ của các chủ nhiệm đề tài NCKH (năm học 2017 – 2018) đã và đang thực hiện không được kê khai. Chỉ những bài báo thứ 2 trở đi mới được kê khai.
 • Thực hiện các đề tài NCKH các cấp được nghiệm thu:
  • Biên bản Hội đồng nghiệm thu + Quyết định công nhận kết quả đề tài.
 • Hướng dẫn SV NCKH được chọn gửi dự thi các cấp:
  • Trang bìa cuốn báo cáo đề tài của SV.
 • Hướng dẫn SV thi bên ngoài đạt giải:
  • Giấy khen/Giấy chứng nhận giải thưởng/Quyết định khen thưởng.
 • Bằng phát minh, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa:
  • Quyết định công nhận/Bằng.
 • CB-GV-NV nộp Bảng kê khai (bản cứng + bản mềm) kèm minh chứng cho đơn vị.
 • Đơn vị tổng hợp tất cả công trình của CB-GV-GV thuộc đơn vị mình theo mẫu dành cho đơn vị (mẫu 2) kèm toàn bộ minh chứng, và gửi về cho Phòng QLKH – SĐH từ ngày ra thông báo đến ngày quy định nộp kê khai của nhà trường.
 • Bản mềm Bảng kê khai của đơn vị: gửi về email lamlt@uef.edu.vn
 • Bản cứng Bảng kê khai của đơn vị và minh chứng: gửi cho Cô Lê Thục Lam
2. Đối với việc kê khai các công tác khác liên quan đến mảng học thuật và NCKH
 • Căn cứ Phụ lục 2 - Quy đổi công tác khác ra tiết chuẩn (Ban hành kèm theo Quyết định số 390/QĐ-UEF ngày 01/9/2018 của Hiệu trưởng), CB-GV-NV tự kê khai (vào chung Bảng kê khai các công trình NCKH ở trên) các công tác thuộc 2 mục sau:
 • Mục 4. Tham gia ban tổ chức các hoạt động báo cáo chuyên đề, hội thảo khoa học (có kế hoạch được phê duyệt, không là báo cáo viên)
 • Mục 6. Tham gia tổ chức các cuộc thi học thuật (có kế hoạch được BGH phê duyệt)
 • Minh chứng về các mục trên: Các đơn vị photo 01 bản Kế hoạch được phê duyệt (trong đó có danh sách CB-GV-NV với nhiệm vụ được phân công cụ thể) để gửi chung cho tất cả CB-GV-NV thuộc đơn vị mình.
 
Mọi thắc mắc khi thực hiện vui lòng liên hệ:
Cô Lê Thục Lam
Phòng QLKH – SĐH
Điện thoại: (028) 5422 6666 – ext 309
 
Từ nay đến cuối năm học, Nhà trường sẽ có thông báo chính thức về thời gian nộp các kê khai về tất cả các mảng hoạt động của CB-GV-NV trong năm học 2018 – 2019.
Rất mong Trưởng các đơn vị triển khai thông báo này đến toàn thể CB-GV-NV trong đơn vị để thực hiện.
 
Trân trọng!
TRƯỞNG PHÒNG QLKH - SĐH
 
(Đã ký)
 
 
PGS. TS. Nguyễn Đình Luận

Biểu mẫu 1 và 2 xem tại đây.
TIN LIÊN QUAN
Loading...