Hội thảo sự kiện

Buổi tổng kết Chương trình Thành công với lòng thấu cảm 2019

19/12/2019

Với mô hình học tập thông qua phục vụ cộng đồng, Trung tâm Service - Learning cùng 33 bạn sinh viên UEF đã hoàn thành xuất sắc chương trình “Thành công với lòng thấu cảm” giai đoạn 1. Và để ghi nhận thành quả, đánh giá sự trưởng thành của các thành viên dự án trong suốt quá trình đó, Chương trình Thành công với lòng thấu cảm đã tổ chức sự kiện “Trạm dừng chân số 1”.

Đến với chương trình các bạn không chỉ được lắng nghe những trải nghiệm thực tế từ những thành viên tham gia 3 dự án “Những chú nhím hạnh phúc”; “Xanh đậm”; “Tiền không mọc từ trên cây” - LSP19 mà còn được tìm hiểu sâu hơn về mô hình học tập thông qua phục vụ cộng đồng, từ đó thúc đẩy các sáng kiến, ý tưởng theo hướng sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Đăng ký tham dự: https://forms.gle/RNUELiazPQ7WHRu97 (Hạn chót: 10h, 18/12/2019)
  • Thời gian: 8:00 - 11:00, ngày 21/12/2019 (Thứ 7).
  • Khách mời chia sẻ:
    • Thành viên dự án “Xanh đậm - LSP 19”
    • Thành viên dự án “Những chú nhím hạnh phúc - LSP 19”
    • Thành viên dự án “Tiền không mọc từ trên cây - LSP 19”
    • Nhiếp ảnh gia Morris Dorfer - Founder dự án “Nhiếp ảnh đường phố”
---------***----------
Chương trình Thành công với lòng thấu cảm - Trung tâm Service Learning, UEF được tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ giáo dục NTS – Kaspersky thuộc công ty TNHH Bảo mật Nam Trường Sơn.
TIN LIÊN QUAN