Tin Nổi bật
Thực hiện theo kế hoạnh năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF); Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tại Thành phố Hồ...
Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF); Nhà trường thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1 như sau: 1. Thời gian học:...
Thực hiện theo Thông báo số: 185/TB-UEF ngày 18/6/2021 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) về việc Tổ chức học kỳ hè năm học 2020-2021; Căn cứ tình hình dịch bệnh...
Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo của Nhà trường trong năm học 2021-2022. Để chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp của Khóa 2018, bậc đại học, hệ chính quy, Nhà trường thông báo triển khai kế hoạch...
Theo kế hoạch đào tạo, sinh viên tất cả các khóa, các ngành của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) sẽ đăng ký học phần học kỳ 1 cho năm học 2021 - 2022 đến hết ngày 10/7. Để việc đăng...
Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2020-2021 và Kế hoạch số 89/KH-UEF ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuẩn bị...
Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường; nhằm đảm bảo an toàn cho người học và đảm bảo tiến độ đào tạo năm học 2020-2021; Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính...
Căn cứ nguyện vọng đăng ký học phần của sinh viên, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch về việc đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2020-2021, đợt bổ sung. Cụ thể như sau: 1. Thời gian: Từ 08h00 ngày...
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho người học, UEF sẽ tạm dừng việc học trực tiếp tại trường và chuyển sang hình thức học trực tuyến từ ngày 24/05/2021 cho...
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2A , năm học 2020 - 2021. Cụ thể như sau: 1. Thời gian: từ ngày 20/05/2021 đến hết ngày 27/05/2021. 2....