Tin Nổi bật
NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG - DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2017
NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG - DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2017- Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2020 - 2021
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2020 - 2021- Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020 LƯU Ý KỲ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH - ĐỢT 1: NGÀY 13/09/2020
TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020 LƯU Ý KỲ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH - ĐỢT 1: NGÀY 13/09/2020- trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học...
DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN MỞ BỔ SUNG HỌC KỲ 1A, NĂM HỌC 2020-2021
DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN MỞ BỔ SUNG HỌC KỲ 1A, NĂM HỌC 2020-2021- Trung tâm hỗ trợ học vụ- Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo Kế hoạch Chương trình từ Giảng đường đến Khởi nghiệp của Khóa 2017 (Năm học 2020-2021)
Thông báo Kế hoạch tốt nghệp bậc đại học, hệ chính quy - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế - tài chính TP.HCM
Thông báo v/v ký xác nhận thông tin in bằng tốt nghiệp và nộp hồ sơ bổ sung  của sv ĐHCQ khóa 2017
Thông báo v/v ký xác nhận thông tin in bằng tốt nghiệp và nộp hồ sơ bổ sung của sv ĐHCQ khóa 2017
Thông báo v/v phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ hè, NH 2019 - 2020
Thông báo v/v phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ hè, NH 2019 - 2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ- Trường đại học Kinh tế tài...
LỊCH THI HỌC KỲ 2B, NĂM HỌC 2019 - 2020
LỊCH THI HỌC KỲ 2B, NĂM HỌC 2019 - 2020- Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Lưu ý sinh viên Khóa 2017, 2018 đăng ký các học phần giáo dục thể chất
Lưu ý sinh viên Khóa 2017, 2018 đăng ký các học phần giáo dục thể chất - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài...
Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần HK2A, năm học 2019-2020
Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần HK2A, năm học 2019-2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế...