Tin Nổi bật
Căn cứ kế hoạch đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy, khóa 2020; Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện tư vấn và tổ chức cho SV Khóa 2020 đăng ký chọn chuyên ngành...
Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch đăng ký môn học Học kỳ Hè, năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 1. Hình thức: Đăng ký online tại https://daotao.uef.edu.vn/ 2....
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHOÁ 2019 (NĂM HỌC 2022-2023) Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo của Nhà trường trong năm học 2022-2023. Để chuẩn bị tốt...
THÔNG BÁO V/V PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1B, NĂM HỌC 2021-2022. ​Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ...
THÔNG BÁO V/V SINH VIÊN KHÓA 2018 ĐĂNG KÝ CHỌN ĐƠN VỊ VÀ HÌNH THỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Căn cứ Thông báo số 267/TB-UEF ngày 20/08/2021 v/v Kế hoạch tổ chức học tập,...
Sau hơn 8 tháng học online tại nhà để phòng chống dịch bệnh, sinh viên UEF sẽ trở lại học trực tiếp ở học kỳ 2 năm học 2021-2022. Các UEFers quay về "nhà chung", hội...
Trở lại học trực tiếp, UEFers trải nghiệm phỏng vấn tuyển dụng thực tế từ chương trình Mock - Interview
UEF thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)...
THÔNG BÁO PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1A, NĂM HỌC 2021-2022 (ĐỢT THI 01/12 - 04/12/2021 VÀ ĐỢT THI 15/12/2021)
THÔNG BẢO Về việc ký xác nhận thông tin in bằng tốt nghiệp và nộp hồ sơ bổ sung của sinh viên Đại học chính quy khóa 2018 THÔNG BÁO V/V KÝ XÁC NHẬN THÔNG TIN IN...