Kết quả

Kết quả kỳ thi Tin học ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa 02 - Ngày thi 25/05/2019

06/06/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA 02 - Ngày thi 25/05/2019

Các bạn học viên vui lòng xem kết quả tại đây: https://static-cdn.uef.edu.vn/newsimg/ttnnth/QD%20KET%20QUA%20THI%20CCQGCB%20K02%2025.05.2019.pdf

Mọi chi tiết liên hệ:
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Kỹ năng UEF (Tng 2 - trường Đại học Kinh tế - Tài chính UEF)
Địa chỉ: 276 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: 028.5422.6666 (023) – 091 606 1080

 

TIN LIÊN QUAN
Loading...