Thời khóa biểu

Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 12/2018

29/11/2018
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học của nhà trường, Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn tháng 12/2018 đến toàn thể sinh viên trường Đại Học Kinh Tế-Tài Chính UEF

TIN LIÊN QUAN
Loading...