Thời khóa biểu

Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 45 - Khai giảng ngày 10.3.2021

26/02/2021
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 45 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ:
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF (Tầng 2)
141-145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.5422.6666 (180) – Hotline: 0707 617 999
Website: www.uef.edu.vn/ttnnth
Email: trungtamnnth@uef.edu.vn
TIN LIÊN QUAN