Menu
  
Hoạt động quốc tế

Sinh viên UEF tham gia lớp đồng giảng cùng giảng viên Peninsula College - Malaysia

23/03/2023
Không ngừng tăng cường trải nghiệm học tập quốc tế cho sinh viên thông qua việc tích hợp các phương pháp tiên tiến, phát triển nội dung giảng dạy với đối tác quốc tế, vào ngày 22/3, sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toán UEF đã tham gia lớp đồng giảng môn Kế toán quản trị với sự chia sẻ của giảng viên Peninsula College – Malaysia.
Phụ trách giảng dạy lớp học trực tuyến là cô Rani A/P Vijayakumar và sự đồng hành của ThS. Nguyễn Thanh Lâm – Phó Trưởng khoa Tài chính – Thương mại UEF. 
 

Lớp đồng giảng trực tuyến kết nối với giảng viên của Peninsula College
 
Nội dung của lớp đồng giảng là Budgeting (Lớp dự toán). Sinh viên được tiếp thu kiến thức tập trung vào các bước mà doanh nghiệp thực hiện để đạt được mức lợi nhuận theo kế hoạch của họ. 
Ngoài ra, các bạn còn nắm được nguyên tắc lập dự toán như dự toán bán hàng, dự toán sản xuất, dự toán thu/chi tiền; hiểu rõ về phân bổ nguồn lực và điều phối các hoạt động dựa theo dự toán. 
 
Nội dung lớp đồng giảng về chủ đề dự toán 
 
Việc có chung đối tác chiến lược là Đại học Gloucestershire (Anh Quốc) đã tạo tiền đề vững chắc cho sự hợp tác của UEF và Peninsula College khi hai trường ký kết MOU. 
Lớp đồng giảng vừa qua là hoạt động bước đầu trong những chương trình quốc tế chất lượng sẽ được triển khai cho sinh viên. 

TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN