Hội thảo khoa học
Vào ngày 26/7, tại trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã diễn ra hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp...
Ngày 22/11/2017, Khoa Kinh tế - UEF đã tổ chức thành công hội thảo ““Vận dụng hiệu quả phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực kinh tế”...