LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Sáu
27-08-2021
Hội thảo "Nhu cầu nhân lực ngành Bất động sản và định hướng chiến lược đào tạo đến năm 2030"
7g30
Phòng họp Democracy
Thứ Ba
10-08-2021
Vòng chung kết cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2021"
17g00
Online
Thứ Năm
05-08-2021
Workshop “Job interview skills”
14g00
Online
Thứ Năm
05-08-2021
Vòng chung kết cuộc thi "Tìm hiếu đất nước Trung Quốc"
14g30
Online
Thứ Sáu
30-07-2021
Workshop "Kỹ năng viết CV và cover letter"
19g00
Online
Thứ Hai
26-07-2021
Hội thảo khoa học "Xây dựng chương trình đào tạo ngành Quan hệ quốc tế trong thời kỳ bình thường mới
8g30
Online
Thứ Bảy
24-07-2021
Hội thảo nghiên cứu khoa học giảng viên Khoa Quan hệ công chúng và truyền thông năm học 2020 - 2021
8g00
Online
Thứ Bảy
24-07-2021
Hội thảo nghiên cứu khoa học giảng viên Khoa Luật năm học 2020 - 2021
8g30
Online
Thứ Năm
22-07-2021
Hội thảo "Giải pháp nâng cao khả năng tự học của sinh viên nhóm ngành Ngôn ngữ Nhật, Hàn, Trung"
13g30
Online
Thứ Năm
22-07-2021
Talkshow "Lễ tân ngoại giao - Kỹ năng cơ bản của công dân toàn cầu"
18g00
Online
Thứ Tư
21-07-2021
Workshop “Job interview skills”
14g00
Online