Menu
  
LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Hai
20-04-2020
Thứ Năm
16-04-2020
19g00
Fanpage UEF - Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Thứ Năm
09-04-2020
19g00
Fanpage UEF - Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Thứ Năm
26-03-2020
19g00
Fanpage UEF - Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Thứ Năm
19-03-2020
19g00
Fanpage UEF - Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Thứ Năm
12-03-2020
19g00
Fanpage UEF - Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Thứ Năm
27-02-2020
19g00
Fanpage UEF - Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Thứ Năm
09-01-2020
Ngày hội văn hóa Đông Nam Á - ASEAN FESTIVAL 2020
15g30
Sân trường UEF
Thứ Năm
09-01-2020
Workshop "Interview strategy & Job's opportunities For International business"
8g00
Phòng 08.06, UEF
Thứ Năm
09-01-2020
UEF Spring 2020 chủ đề "Tết Việt"
7g30
Sân trường UEF
Thứ Ba
07-01-2020
Workshop "How to become global citizen"
8g00
Phòng 08.06, UEF