Menu
  
LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Bảy
23-10-2021
Talkshow “4.0 legal insight ep.02”
8g30
Online
Thứ Bảy
23-10-2021
Workshop phương pháp học Đại học - Buổi 3 "Kỹ năng đọc sách và phương pháp ghi chú - nghe giảng"
18g30
Online
Thứ Sáu
22-10-2021
Lễ ký kết MOU "Đào tạo gắn kết với doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin"
9g00
Online
Thứ Sáu
22-10-2021
Chương trình “Ajinomoto virtual factory tour 3D"
15g00
Online
Thứ Sáu
22-10-2021
Workshop phương pháp học Đại học - Buổi 2 "Thiết lập kế hoạch học tập và phát triển bản thân"
18g30
Online
Thứ Sáu
22-10-2021
Workshop "Bí quyết thành công khi phỏng vấn tại doanh nghiệp Nhật Bản"
13g30
Online
Thứ Năm
21-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Khoa Tài chính - Thương mại
18g30
Online
Thứ Năm
21-10-2021
Workshop "How to work effective in multiple cultures working environment"
9g30
Online
Thứ Năm
21-10-2021
Workshop "Xây dựng cộng đồng"
9g00
Online
Thứ Năm
21-10-2021
Workshop phương pháp học Đại học - Buổi 1 "Giới thiệu chung về môi trường học tập ở bậc Đại học"
18g30
Online
Thứ Tư
20-10-2021
Lễ tổng kết và phát động phong trào sinh viên Khoa Tiếng Anh nghiên cứu khoa học năm 2021 - 2022
9g00
Online
Thứ Tư
20-10-2021
Seminar “Integrate, not assimilate"
9g00
Online