Menu
  
LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Năm
21-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Khoa Tài chính - Thương mại
18g30
Online
Thứ Năm
21-10-2021
Workshop "How to work effective in multiple cultures working environment"
9g30
Online
Thứ Năm
21-10-2021
Workshop "Xây dựng cộng đồng"
9g00
Online
Thứ Năm
21-10-2021
Workshop phương pháp học Đại học - Buổi 1 "Giới thiệu chung về môi trường học tập ở bậc Đại học"
18g30
Online
Thứ Tư
20-10-2021
Lễ tổng kết và phát động phong trào sinh viên Khoa Tiếng Anh nghiên cứu khoa học năm 2021 - 2022
9g00
Online
Thứ Tư
20-10-2021
Seminar “Integrate, not assimilate"
9g00
Online
Thứ Tư
20-10-2021
Talkshow “Khi phái đẹp làm du lịch”
15g30
Online
Thứ Tư
20-10-2021
Workshop C-Share số 3 "Social impact business - good practice from Biti’s Vietnam"
13g30
Online
Thứ Ba
19-10-2021
Workshop "How to work effective in multiple cultures working environment"
19g00
Online
Thứ Ba
19-10-2021
Gameshow "From heart to heart"
19g00
Online
CN
17-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Khoa Luật
8g00
Online
CN
17-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Viện Quốc tế UEF
8g00
Online