Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag

Tổng hợp tin tức về "Kế toán"

Kế toán
Kế toán là ngôn ngữ của kinh doanh, là công cụ quản lý hữu hiệu ở cấp vi mô lẫn vĩ mô, nó hiện diện ở khắp các lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh đến bảo hiểm, ngân hàng.
Các xu hướng nghiên cứu thực tiễn trong lĩnh vực tài chính – kế toán
Nhằm phát động và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên UEF, Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế phối hợp với Khoa Tài chính – Kinh doanh tiền tệ...
Loading...