Banner Tư vấn trực tuyến
Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag

Tổng hợp tin tức về "Luật kinh tế"

UEF tuyển sinh ngành mới 2015: Luật kinh tế
Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa ra quyết định số 1493/QĐ-BGDĐT ngày 07/05/2015 giao nhiệm vụ đào tạo ngành Luật kinh tế, trình độ đại học hệ chính quy cho trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF), mã ngành D380107.
UEF chính thức đào tạo ngành Luật kinh tế
Việc Bộ Giáo dục - Đào tạo chấp thuận cho UEF đào tạo ngành Luật kinh tế đã nâng tổng số các ngành được Bộ cho phép đào tạo ở trình độ Đại học chính quy trong năm 2015 lên hai ngành, bao gồm cả ngành Ngôn ngữ Anh.
Học ngành Luật kinh tế yêu cầu những gì?
Việc xác định rõ bản thân có phù hợp với ngành Luật kinh tế hay không? Học ngành Luật kinh tế yêu cầu những gì? Để học ngành này cần những tố chất nào? là cơ sở để ai yêu thích ngành học này gắn bó lâu dài và gặt hái những thành tích tốt nhất...
Luật kinh tế
Luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế
Loading...