Menu
  
Thông báo chung

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016

23/11/2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-TÀI CHÍNH TP.HCM
PHÒNG ĐÀO TẠO – KHẢO THÍ
 Số: 23/TB-PĐT-KT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2015
THÔNG BÁO
Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016
_________________________
Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016, cụ thể như sau:
1. Hình thức đăng ký: trực tuyến.
Truy cập vào cổng đăng ký học phần ở địa chỉ daotao.uef.edu.vn
Hoặc vào trang chủ của UEF www.uef.edu.vn => đăng nhập vào tài khoản cá nhân => vào cổng đăng ký học phần.
2. Đối tượng đăng ký: sinh viên các khóa 2015 trở về trước, bao gồm bậc đại học và cao đẳng.
3. Thời gian đăng ký: từ ngày 9/12/2015 đến 13/12/2015 
  • Phòng đào tạo đã đăng ký sẵn những môn học theo tiến độ đào tạo từng ngành. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này sinh viên có thể cân đối lại thời khóa biểu để đăng ký thêm những học phần trả nợ hoặc rút bớt đi những học phần không bắt buộc. Đối với học phần tự chọn, sinh viên tự đăng ký dựa theo chương trình đào tạo từng ngành.
  • Mỗi đợt đăng ký, sinh viên phải đăng ký cho tất cả các học phần sẽ học trong cả 2 đợt (A và B) của học kỳ.
  • Học phí học kỳ đã mặc nhiên bao gồm tất cả các học phần (học phần được đăng ký sẵn + học lại + học vượt + học cải thiện). Việc chủ động thay đổi kết quả đăng ký học phần nhằm mang lại những điều kiện tốt nhất cho việc học. Do đó, nếu sinh viên không thay đổi kết quả đăng ký thì xem như sinh viên đã chấp thuận kết quả của những học phần được đăng ký sẵn và đồng ý với số tiền học phí phải đóng trong học kỳ. Sinh viên phải tuân thủ đúng thời khóa biểu của tất cả các học phần đã đăng ký.
  • Đối với những học phần chưa được mở trong học kỳ, nếu sinh viên có nguyện vọng học trả nợ thì cần phải đăng ký vào nhóm các Môn học nguyện vọng (thực hiện bằng cách nhập vào mã số các môn học này ở mục đăng ký môn nguyện vọng).
Sau đó, nhà trường sẽ xem xét khả năng mở thêm lớp học trả nợ nếu sỉ số phù hợp.
Kết quả đăng ký chính thức sẽ được công bố trên tài khoản của sinh viên vào ngày 19/12/2015 
4. Thời gian đóng học phí: từ ngày 21/12/2015 đến 16/1/2016 
5.Thời gian nhập học: bắt đầu từ ngày 22/2/2016

Lưu ý: Sinh viên hệ liên thông căn cứ vào chương trình đào tạo dự kiến (đã nhận lúc làm hồ sơ nhập học) để đăng ký trả nợ hoặc đăng ký những học phần chưa học.
 
PHÒNG ĐÀO TẠO – KHẢO THÍ
TIN LIÊN QUAN