Menu
  
Tin tức sự kiện

Học viên cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh bảo vệ thành công đề tài luận văn thạc sĩ

18/07/2023
Sáng 18/7, các học viên cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh UEF đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ trước Hội đồng khoa học. Với những công trình nghiên cứu chất lượng, có đầu tư đã nhận được đánh giá cao từ phía các thầy cô. Đây là cột mốc quạn trọng, đánh dấu những nỗ lực của các học viên trong quá trình học tập, nghiên cứu. 
 Các thầy cô trong 3 Hội đồng khoa học đánh giá luận văn thạc sĩ sáng 18/7
 
Bằng phương châm làm việc khách quan, trung thực, công bằng, các thầy cô trong Hội đồng đánh giá đã thẳng thắn góp ý các đề tài để học việc tiếp thu, phát huy ưu điểm, đồng thời, bổ sung, khắc phục hạn chế để hoàn chỉnh đề tài luận văn. 
 
Học viên báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài
 
Quy trình trong buổi bảo vệ được thực hiện đầy đủ, bài bản và chuyên nghiệp: Học viên báo cáo đề tài - Hội đồng phản biện, đặt câu hỏi - Học viên giải trình câu hỏi và thắc mắc. Theo nhận xét từ hội đồng, phần trình bày của các học viên đều đáp ứng được cấu trúc cơ bản của một công trình nghiên cứu gồm: Lý do chọn đề tài; Mục tiêu nghiên cứu; Đối tượng và phạm vi nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Kết cấu đề tài; Cơ sở lý luận của đề tài; Đánh giá chung về thực trạng; Một số giải pháp đề xuất. Một số học viên có sự đầu tư, triển khai nhiều hoạt động, thao tác trong quá trình nghiên cứu, thực hiện khảo sát có độ tin cậy đưa vào đề tài, được các thầy cô khen ngợi. 
Nhìn chung các đề tài bảo vệ đa phần được Hội đồng đánh giá là mang tính thực tế và ứng dụng cao, các học viên có sự đầu tư kỹ lưỡng. Mỗi đề tài đều có hướng tìm tòi, nghiên cứu và khai thác triệt để các kiến thức đã học vào việc đề xuất ra các giải pháp giải quyết các vấn đề nghiên cứu. 
 
Hội đồng đưa ra những đánh giá, góp ý nhằm giúp học viên hoàn thiện luận văn
 
Chủ đề được các học viên lựa chọn lần này xoay quanh các thực trạng, vấn đề về an toàn lao động tại công ty điện lực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; văn hoá doanh nghiệp; tuyển dụng trực tuyến,...
Buổi bảo vệ luận văn diễn ra thành công tốt đẹp. Các đề tài gắn liền với thực tế doanh nghiệp nơi các học viên nghiên cứu và công tác, vì vậy, đều mang tính thiết thực cao. Xin chúc mừng các học viên đã hoàn thành nhiệm vụ sau hai năm học tập, nghiên cứu tại Nhà UEF.
 
TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN