Menu
  
Tin tức sự kiện

​UEF triển khai khảo sát tình hình việc làm đối với cựu sinh viên tốt nghiệp từ 2016 đến 2020

29/07/2021
Nhằm thu thập phản hồi của cựu sinh viên về tình hình việc làm, chương trình đào tạo và các hoạt động dành cho cựu sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) sẽ triển khai hoạt động khảo sát tình hình việc làm đối với cựu sinh viên tốt nghiệp từ năm 2016 đến 2020.
Hoạt động giúp xây dựng cơ sở dữ liệu phản hồi của cựu sinh viên nhằm đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp và cải tiến các hoạt động kết nối cựu sinh viên với Trường và Khoa. Đồng thời cung cấp thông tin cho các bên liên quan về tình hình việc làm và khả năng tham gia vào thị trường lao động của cựu sinh viên tốt nghiệp trong vòng 24 tháng.
 
 

Những ý kiến đóng góp của cựu sinh viên có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của trường
 
Đối tượng khảo sát: Cựu sinh viên tất cả các ngành đã tốt nghiệp từ năm 2016 đến năm 2020
Thời gian thực hiện khảo sát: Từ 1/8/2021 – 14/8/2021
Hình thức thực hiện: Khảo sát online, cựu sinh viên sẽ nhận được khảo sát bằng Google Form qua mail.
Thông tin liên hệ, giải đáp thắc mắc:
Trung tâm Đảm bảo chất lượng UEF (tầng 3)
Điện thoại: 028 5422 6666 (108)
Email: dambaochatluong@uef.edu.vn
 
TT.TT.TT
TIN LIÊN QUAN