Tin tuyển sinh

Chuẩn đầu ra ngành Quan hệ quốc tế UEF như thế nào?

10/04/2022
Khi nền kinh tế các quốc gia đang hội nhập và phát triển, thúc đẩy quá trình luân chuyển hàng hóa cũng như các mối quan hệ chính trị, giao thương trên thế giới diễn ra một cách nhanh chóng. Vai trò của ngành Quan hệ quốc tế được nâng cao khi nhiều bạn trẻ ngày càng quan tâm. Vì vậy, việc nắm thông tin về chuẩn đầu ra ngành Quan hệ quốc tế như thế nào là cần thiết. 
Chuẩn đầu ra ngành Quan hệ quốc tế UEF như thế nào? 
Ngành Quan hệ quốc tế tại UEF hệ chính quy được đào tạo trong 4 năm gồm 132 tín chỉ tích lũy, 3 tín chỉ Giáo dục thể chất và 165 tiết Giáo dục quốc an ninh. 
UEF đào tạo cử nhân ngành Quan hệ quốc tế có sự hiểu biết rộng về các mức độ đa dạng của con người, các quốc gia, các thể chế chính trị, các tổ chức xã hội trên toàn cầu, các công ty đa quốc gia. Từ kiến thức toàn cầu, sinh viên có nhận thức thực tiễn với thực trạng của đất nước mình và thấu hiểu được trách nhiệm công dân với sự phát triển của quốc gia trong khu vực và trên trường quốc tế. 
Chuẩn đầu ra ngành Quan hệ quốc tế UEF đặt ra theo từng yếu tố cụ thể từ kiến thức, kỹ năng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, ngoại ngữ và tin học. 
 
ngayhoi-asean
Các bạn cần tìm hiểu chuẩn đầu ra ngành Quan hệ quốc tế UEF như thế nào khi đăng ký ngành học này
 
Chuẩn đầu ra kiến thức
Về kiến thức, sinh viên tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế cần đáp ứng chuẩn đầu ra gồm: 
 • Kết hợp kiến thức tổng quát của khoa học xã hội hiện đại mang tính liên ngành cao trong những vấn đề toàn cầu; 
 • Liên hệ và so sánh với kiến thức về lịch sử, văn hóa, chính trị của Việt Nam; hiểu biết được chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam; 
 • Tổng hợp, liên kết và hệ thống hóa kiến thức toàn diện của ngành Quan hệ quốc tế. 
 
Chuẩn đầu ra kỹ năng 
Cử nhân Quan hệ quốc tế cần có những kỹ năng sau: 
 • Sử dụng hiệu quả tư duy độc lập, duy trì hiệu quả tư duy phản biện và sáng tạo để có thể dẫn dắt tích cực trong mọi môi trường làm việc. 
 • Hành động theo thói quen vì môi trường, cộng đồng xung quanh và luôn nắm bắt tình hình thế giới.
 • Sử dụng một cách tự tin tiếng Anh đạt trình độ IELTS 5.5 để làm việc hiệu quả trong công việc chuyên môn ở môi trường quốc tế. 
 • Kỹ năng chuyên nghiệp thực hiện công việc đối ngoại ở các đơn vị, tham gia xây dựng và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế, kỹ năng tổ chức sự kiện quốc tế, phát ngôn, báo chí. 
 • Sử dụng hiệu quả những thành tựu công nghệ mới nhất liên quan đến công việc và phát triển bản thân. 
 
Chuẩn đầu ra về mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
Bên cạnh kiến thức, sinh viên cần có tính tự chịu và tự chịu trách nhiệm: 
 • Xác định giá trị cởi mở với mọi vấn đề, tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng pháp luật.
 • Gắn bó với trách nhiệm công dân toàn cầu và sẵn sàng hành động vì lợi ích của cộng đồng nơi mình thuộc về. 
 • Theo đuổi giá trị học suốt đời để hoàn thiện bản thân và phát triển nghề nghiệp. 
 
Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học 
Được đào tạo trong môi trường song ngữ - quốc tế, sinh viên tốt nghiệm cần có điều kiện tiếng Anh tối thiểu như sau:
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương. 
 • Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM sát hạch. 
Nếu có nguyện vọng theo đuổi ngành Quan hệ quốc tế, việc tìm hiểu chuẩn đầu ra ngành Quan hệ quốc tế UEF như thế nào sẽ các bạn có thể lên kế hoạch học tập hợp lý. 
Nguyên Lê 
TIN LIÊN QUAN