Tin tuyển sinh

Chuẩn đầu ra ngành Thiết kế đồ họa tại UEF như thế nào?

14/04/2022
Dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lĩnh vực Thiết kế đồ họa đã thay đổi và phát triển rất nhiều. Đây cũng là ngành học hấp dẫn giới trẻ với những ai đam mê thiết kế và sáng tạo. Tại UEF, Thiết kế đồ họa là ngành học mới, được mở đào tạo vào năm 2021, nên việc tìm hiểu chuẩn đầu ra ngành Thiết kệ đồ họa tại UEF như thế nào là điều cần thiết. 
Chuẩn đầu ra ngành Thiết kế đồ họa tại UEF như thế nào? 
UEF đào tạo ngành Thiết kế đồ họa hệ chính quy trong 4 năm với 132 tín chỉ tích lũy, 3 tín chỉ Giáo dục thể chất không tích lũy và 165 tiết Giáo dục quốc phòng an ninh không tích lũy. 
Cử nhân Thiết kế đồ họa phải nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về thiết kế đồ họa, có năng lực sáng tạo, thiết kế các sản phẩm đồ họa có tính nghệ thuật cao đáp ứng nhu cầu xã hội. Sinh viên tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa có vốn kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu với định hướng năng lực thực hành tốt, có khả năng thích nghi với sự biến động của nền kinh tế thị trường và hội nhập vào nền công nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, có một trình độ vững chắc để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc cao học hơn. 
Chuẩn đầu ra ngành Thiết kế đồ họa tại UEF đặt ra theo từng yếu tố cụ thể từ kiến thức, kỹ năng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, ngoại ngữ và tin học. 
Chuẩn đầu ra kiến thức 
Về kiến thức, sinh viên tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa cần đáp ứng các chuẩn đầu ra gồm: 
 
 • Nắm vững và vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, mỹ thuật, hội họa, lý luận chính trị, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất; 
 • Hiểu biết các kiến thức cốt lõi về mỹ thuật ứng dụng trong thiết kế đồ họa; 
 • Nắm vững kiến thức chuyên ngành và có khả năng vận dụng giải quyết vấn đề mỹ thuật nâng cao trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. 
 

Là ngành học khá mới, thông tin về chuẩn đầu ra ngành Thiết kế đồ họa tại UEF như thế nào là điều cần tìm hiểu 
 
Chuẩn đầu ra kỹ năng 
Các kỹ năng cần thiết đối với cử nhân Thiết kế đồ họa gồm: 
 
 • Có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành). Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại; 
 • Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế các sản phẩm đồ họa, tổ chức sản xuất các sản phẩm đồ họa phục vụ truyền thông; 
 • Vận dụng kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo, các kiến thức về thiết kế, đồ họa ứng dụng 2D, 3D và đồ họa truyền thông. Đánh giá và chọn lọc được các sản phẩm đồ họa có tính thẩm mỹ cao; 
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc. 
 
Chuẩn đầu ra về mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
Bên cạnh kiến thức, sinh viên cần có tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm: 
 
 • Có phẩm chất chính trị - đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị; 
 • Có khả năng vận dụng tốt các kiến thức chuyên môn để xây dựng, định hướng, thúc đẩy trình độ thẩm mỹ của người tiêu dùng thông qua các sản phẩm; 
 • Có khả năng nắm bắt kịp thời các xu hướng của thị trường và sự phát triển của nền kinh tế trong nước và quốc tế. 
 
Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học 
Sinh viên tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa cần đảm bảo các chứng chỉ ngoại ngữ và tin học như sau: 
 
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương. 
 • Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM sát hạch. 
 
Vị trí việc làm 
Khi đáp ứng các chuẩn đầu ra, cử nhân Thiết kế đồ họa có thể đảm nhận công việc ở các vị trí: 
 
 • Chuyên viên thiết kế, tư vấn thiết kế, sáng tạo biên tập, đồ họa, quảng cáo, truyền thông
 • Giám đốc, trưởng phòng, phù trách về nghệ thuật sáng tạo, thiết kế
 • Hoạt động độc lập mở các doanh nghiệp về thiết kế đồ họa 
 • Có thể làm các bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các viện và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. 
 
Thông tin về chuẩn đầu ra ngành Thiết kế đồ họa tại UEF như thế nào đã giúp các bạn hình dung rõ hơn về ngành học còn khá mới. Từ đó, các bạn có thể xác định kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp.  
 

Nguyên Lê 
TIN LIÊN QUAN