Tin tuyển sinh

Tuyển sinh 2016: UEF xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia và Xét học bạ THPT

18/02/2016
Nhằm tạo cơ hội cho thí sinh cả nước xét tuyển vào đại học, cao đẳng, năm 2016, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) dự kiến tiến hành đồng thời hai phương thức tuyển sinh là xét tuyển theo kết quả Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và xét tuyển theo học bạ THPT (lớp 12) cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng chính quy.
Cụ thể, Nhà trường dành 70% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và 30% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển học bạ THPT (lớp 12).
1.Phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia (70% chỉ tiêu):
a.Tiêu chí và phương pháp xét tuyển
  • Điều kiện xét tuyển:
+ Tham gia thi và tốt nghiệp trong Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2016.
+ Đạt điểm tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các môn trong tổ hợp môn xét tuyển.
  • Tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho từng ngành được liệt kê trong bảng sau:
 
STT Ngành học Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Trình độ đại học (1.350 chỉ tiêu):
1

Quản trị kinh doanh

- Quản trị doanh nghiệp

- Khởi nghiệp

- Logistic

D340101 (Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Anh)
(Toán, Văn, Anh)
(Văn, sử, Địa)
2 Kinh doanh quốc tế D340120
3 Marketing D340115
4 Quản trị khách sạn (*) D340107
5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (*) D340103
6 Quản trị nhân lực (*) D340404
7 Quan hệ công chúng (*) D360708
8
- Luật thương mại Quốc tế
- Luật kinh doanh
D380107
9 Thương mại điện tử D340122 (Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Anh)
(Toán, Hóa, Anh)
(Toán, Văn, Anh)

 
10

- Ngân hàng

- Tài chính doanh nghiệp

- Tài chính công

- Đầu tư tài chính

D340201
11

- Kiểm toán

- Kế toán doanh nghiệp

D340301
12

- An toàn thông tin

- Mạng máy tính, truyền thông

- Công nghệ phần mềm

- Hệ thống thông tin

D480201
13

- Tiếng Anh thương mại

- Tiếng Anh biên - phiên dịch

- Tiếng Anh sư phạm

D220201 (Toán, Lý, Anh)
(Toán, Văn, Anh)
(Toán, Hóa, Anh)
(Văn, Sử, Anh)
14 Đông Phương học (*) D220213 (Văn, Sử, Địa)
(Văn, Sử, Anh)
(Toán, Văn, Anh)
(Toán, Lý, Anh)
Trình độ đào tạo cao đẳng: (140 chỉ tiêu)
1

Quản trị kinh doanh

- Quản trị doanh nghiệp

- Khởi nghiệp

- Logistic

C340101 (Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Anh)
(Toán, Văn, Anh)
(Văn, Sử, Địa)
2 Kinh doanh quốc tế C340120
3 Marketing C340115
4 Quản trị khách sạn (*) C340107
5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (*) C340103
6 Quản trị nhân lực (*) C340404
7

Tài chính – Ngân hàng

- Ngân hàng

- Tài chính doanh nghiệp

- Tài chính công

- Đầu tư tài chính

C340201 (Toán, Lý, Hóa)
(Toán, Lý, Anh)
(Toán, Hóa, Anh)
(Toán, Văn, Anh)
8

Kế toán

- Kiểm toán

- Kế toán doanh nghiệp

C340301
9

Công nghệ thông tin

- An toàn thông tin

- Mạng máy tính, truyền thông

- Công nghệ phần mềm

- Hệ thống thông tin

C480201
10

Ngôn ngữ Anh

- Tiếng Anh thương mại

- Tiếng Anh biên - phiên dịch

- Tiếng Anh sư phạm

C220201 (Toán, Lý, Anh)
(Toán, Hóa, Anh)
(Toán, Văn, Anh)
(Văn, Sử, Anh)

 
(*) Ngành dự kiến mở trong kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2016
Năm 2016, đối với ngành Ngôn ngữ Anh, môn tiếng Anh nhân hệ số 2

 
- Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì tổng điểm các môn xét tuyển được tính để xét trúng tuyển. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu dự kiến.
b. Lịch tuyển sinh: theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

c. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: theo quy định về tuyển sinh 2016.
d. Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
e. Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
 
Với hai phương thức tuyển sinh được tiến hành đồng thời, thí sinh mở rộng cơ hội xét tuyển vào đại học, cao đẳng tại UEF
 
2. Phương thức tuyển sinh theo hình thức xét điểm học bạ THPT (30% chỉ tiêu):
a. Tiêu chí và phương pháp xét tuyển
- Điều kiện để được xét tuyển đại học:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp môn dùng để xét tuyển của năm lớp 12 đạt từ 18.0 trở lên đối với trình độ đại học.
Ví dụ: Nếu thí sinh xét tuyển học bạ vào trình độ đại học ngành Kinh doanh quốc tế (D340120) với tổ hợp môn Toán - Lý - tiếng Anh, cách tính điểm như sau: (Điểm trung bình môn Toán lớp 12 + Điểm trung bình  môn Lý lớp 12 + Điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12) >=18.0.
Các môn được dùng để xét tuyển vào các ngành tương ứng theo phương thức học bạ THPT được trình bày trong bảng ở mục 1.

- Điều kiện để được xét tuyển cao đẳng:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì tổng điểm trung bình các môn xét tuyển được tính để xét trúng tuyển. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu dự kiến.
b. Lịch tuyển sinh (dự kiến):
Đợt 1: 02/05 – 15/07/2016
Đợt 2: 16/07 – 05/08/2016
Đợt 3: 06/08 – 25/08/2016
Đợt 4: 26/08 – 05/09/2016
c. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Đơn xin xét tuyển, theo mẫu của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.
- Bản photo công chứng học bạ THPT.
- Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.
- 3 ảnh cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng.
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
d. Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
e. Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước


 
Trung tâm TVTS-TT
TIN LIÊN QUAN