Menu
  
Tin tuyển sinh

UEF tổ chức giảng dạy và cung cấp tài liệu học tập học kỳ hè năm học 2020 - 2021

13/07/2021
Thực hiện theo Thông báo số: 185/TB-UEF ngày 18/6/2021 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) về việc Tổ chức học kỳ hè năm học 2020-2021; Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, khó lường tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương;  
Nhà trường thông báo việc tổ chức giảng dạy và cung tấp tài liệu học tập học kỳ hè năm học 2020 - 2021 cho sinh viên sẽ được triển khai như sau:
 
1. Tổ chức giảng dạy
 
- Nhà trường tổ chức giảng dạy học kỳ hè năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến. Sinh viên sử dụng tài khoản Microsoft Teams đã được Nhà trường cung cấp.
 
- Thời gian học: Từ ngày 2/8 – 4/9/2021;
 
- Thời gian thi: Từ ngày 6/9 – 11/9/2021.

 

học kỳ hè
Sinh viên tham gia học kỳ hè năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến
 
2. Cung cấp tài liệu học tập 
 
-  Sinh viên có thể tải tài liệu học tập điện tử: Đề cương chi tiết môn học, Slide bài giảng, tài liệu tham khảo,… từ hệ thống quản lý học tập UEF-LMS.
 
- Đối với tài liệu, giáo trình in, sinh viên có thể nhận trực tiếp tại Thư Viện trường hoặc đăng ký nhận tài liệu qua bưu điện, thực hiện như sau:
 
+ Sinh viên sử dụng email do Nhà trường cấp để đăng nhập vào website https://student.uef.edu.vn, mục “Đăng ký nhận sách học kỳ hè năm học 2020 - 2021” thực hiện đăng ký và xác nhận địa chỉ chính xác để nhận bưu phẩm (Nhà trường hỗ trợ phí chuyển phát tài liệu cho sinh viên).
 
+ Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/7 – 18/7/2021.
 
Sinh viên cần được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ học vụ theo các kênh sau: 
 
- Điện thoại: 028 5422 1111 (ext 050, 051, 052, 053, 054)
 
- Hotline: 028 5422 1375   Zalo: 0908 560 999;
 
- Facebook: UEF – Trung tâm hỗ trợ học vụ           Email: hotrohocvu@uef.edu.vn
 
- Tư vấn trực tuyến: https://www.uef.edu.vn/tththv

 

Phòng Đào tạo
TIN LIÊN QUAN