Thứ Ba
09-08-2022
Workshop "How to work effective in multiple cultures working environment"
13g00   Hội trường Liberty
Thứ Năm
11-08-2022
Talkshow "Kỹ năng thích ứng trong môi trường mới"
09g00   Hội trường Liberty
Thứ Bảy
13-08-2022
Hội thao CB-GV-NV UEF Năm 2022
07g30   Sân Trường UEF, trụ sở 141 - 145 ĐBP
CN
28-08-2022
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2022
07g00   Nhà hát Hoà Bình
Doanh nghiệp đối tác