Menu
  
Thứ Năm
29-02-2024
Chung kết xếp hạng cuộc thi "SheFuture - Ý tưởng khởi nghiệp 2023"
9h00   Hội trường Liberty
Thứ Sáu
01-03-2024
Chương trình giao lưu văn nghệ "Khúc hát mãi xanh"
18h00   Trường Quân sự Thành phố
Thứ Sáu
01-03-2024
Hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Kinh tế tuần hoàn - Kinh tế bền vững - Marketing xanh"
8h00   Hội trường Liberty
Thứ Bảy
02-03-2024
Lễ ký kết MOU và gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2024
8h00   Phòng họp Democracy
Doanh nghiệp đối tác