Menu
  
Thứ Ba
25-06-2024
Talkshow "Khai thác thông tin để truyền thông hiệu quả"
09h30   Phòng học A.11-05
Thứ Ba
25-06-2024
Workshop "Ảnh và cuộc sống"
13h30   Phòng học A.10-06
Thứ Ba
25-06-2024
Gala chung kết cuộc thi "E-Commerce Video Competition 2024"
14h00   Hội trường Liberty Tầng 15
Thứ Năm
27-06-2024
Workshop: "Hiểu về HPV - Tỏ sự thật, vững tương lai"
08h00   Hội trường Liberty Tầng 15
Doanh nghiệp đối tác