Ngành nghề
Nghề Khoa học quản lý: Cơ hội thăng tiến cao
Nghề Khoa học quản lý là nghề hấp dẫn, nhiều thách thức, đòi hỏi tính sáng tạo và năng động cao nhất. Người làm nghề này thực hiện các công...
Nghề Kế toán: Địa hạt của những con số
Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức,...
Nghề Kiểm toán
Nếu kế toán cung cấp các thông tin về tài chính cho các đối tượng quan tâm thì kiểm toán là công việc kiểm tra, xác minh tính trung thực...
Nghề phân tích tài chính
 Công việc của một chuyên viên Phân tích tài chính là tổng hợp và phân tích các thông tin tài chính, phân tích xu hướng và đưa ra các dự...
Nhà Toán học
 Toán học là một ngành, một môn học đòi hỏi suy luận và trí thông minh cao. Nó chứa tất cả những gì thách thức đến bộ não của chúng...
Ngành Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin là một ngành nghề rộng lớn, có ảnh hưởng tới nhiều ngành nghề khác nhau của xã hội.
Nghề Quản trị mạng và An ninh mạng máy tính
Thiết kế các hệ thống mạng an toàn và bảo mật, nắm được các kỹ thuật xâm nhập và các biện pháp phòng, chống tấn công hiệu quả. Những công việc này giúp các chuyên viên quản trị và an ninh mạng trở nên không thể thiếu trong thời đại công nghệ số.
Nghề Lập trình (lập trình phần mềm, thiết kế web)
Lập trình là quá trình xây dựng những ứng dụng dựa trên các ngôn ngữ lập trình có sẵn như Java, C++, Ruby, Php, Asp, ASP.Net, Visual Basic.Net và C#...
Nhóm ngành Khoa học tự nhiên
Khoa học tự nhiên với nhiệm vụ nghiên cứu lý giải các sự vật hiện tượng xảy ra trong tự nhiên, từ đó xây dựng các luận cứ, giải pháp làm cơ sở xây dựng những công trình ứng dụng cũng như sử dụng những lợi thế tự nhiên đem lại. Nó góp phần cải tạo và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ con người trước những tác động tiêu cực của tự nhiên đến con người và môi trường sống của mình.
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật
 Đây là một lĩnh vực rất rộng lớn, liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất các sản phẩm, công cụ từ cấp độ sơ khai nhất là các vật dụng phục vụ sản xuất, cuộc sống hàng ngày như kim, chỉ, cuốc, xẻng cho đến các sản phẩm công nghệ cao như máy tính, điện thoại, robot.