Nghiên cứu khoa học của Giảng viên
Thông báo tổ chức hội thảo '“Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức”
Trong những năm gần đây, làn sóng khởi nghiệp đã và đang phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, môi trường vĩ mô và vi mô,...
Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa năm học 2016 - 2017
Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên và sinh viên năm học 2016 - 2017
Danh mục công bố khoa học của Khoa Tài chính - Kế toán
Danh mục các công bố khoa học do các giảng viên (cơ hữu và bán cơ hữu) đã thực hiện tính đến 01/2016 bao gồm: Các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học, các...
Hội thảo khoa học “Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), thách thức mới trong thương mại quốc tế của VN'
Với mức độ cam kết sâu về nhiều lĩnh vực, TPP hiện đang là một trong những hiệp định thương mại quan trọng nhất của Việt Nam, bao gồm không chỉ các vấn đề về mở cửa...
Hội thảo khoa học “Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam'
Hội nhập kinh tế ASEAN là vấn đề không chỉ được Việt Nam mà hầu hết các nước trong khu vực hết sức quan tâm, thể hiện ở các quốc gia ASEAN tích cực triển khai các hoạt...
Loading...