Câu lạc bộ

CÂU LẠC BỘ CHỨNG KHOÁN UEF

14/10/2020
1. Tên đầy đủ tiếng Việt: Câu lạc bộ Chứng Khoán UEF
2. Tên đầy đủ tiếng Anh: UEF Securities Club
3. Tên viết tắt: SCUEF
4. Logo, hình ảnh nhận diện

5. Mục tiêu hoạt động: 
CLB Chứng Khoán UEF hướng tới trở thành một trong những câu lạc bộ học thuật mang tính biểu tượng trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.
Mang đến sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần mở rộng cầu nối giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các sinh viên đam mê lĩnh vực chứng khoán. 
6. Sơ đồ tổ chức và bộ máy

- Vũ Quang Hào (Chủ nhiệm)

- Quách Gia Huy (Trưởng ban Chuyên môn)
- Nguyễn Đức Tuấn Huy (Trưởng ban Truyền thông)
-Tăng Thị Hoàng Anh (Trưởng ban Nhân sự - Tài chính)
7. Kế hoạch hoạt động năm 2020-2021
  • Sinh hoạt định kỳ hàng tuần cho các bạn thành viên
  • Workshop “Bí quyết đầu tư và Phương pháp quản trị rủi ro” (dự kiến 14/12/2020)
  • Teambuilding kết hợp chuyến đi từ thiện (dự kiến 1/2/2021)
  • Workshop “Kỹ thuật phân tích biểu đồ - chart trong đầu tư chứng khoán” (dự kiến 24/05/2021)
​8. Liên lạc
Điện thoại:

078 441 4377 (Quang Hào - Chủ nhiệm)
077 299 9228 (Hoàng Anh - Nhân sự)
093 163 5075 (Tuấn Huy – Truyền thông)
078 369 1569 (Gia Huy – Chuyên môn)
Email: chungkhoan.scuef@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/scuef
 

 
TIN LIÊN QUAN