Câu lạc bộ

CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRẺ

14/10/2020

1. Tên đầy đủ tiếng Việt: Câu lạc bộ Kế toán Trẻ
2. Tên đầy đủ tiếng Anh: Young Accountants Club 
3. Tên viết tắt: YAC
4. Logo, hình ảnh nhận diện

5. Mục tiêu hoạt động
Tạo sân chơi học thuật cho tất cả sinh viên UEF có sở thích tìm hiểu về lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán.

Nhân sự phụ trách trong bộ máy hiện hành:

 • Trần Kiều Anh (chủ nhiệm)
 • Cao Vũ Mỹ Duyên (phó chủ nhiệm)
 • Nguyễn Thị Thùy Linh (phó chủ nhiệm)
 • Bùi Bình Minh (Trưởng ban Chuyên môn)
 • Hồ Thị Thắm (Trưởng ban Kỹ thuật)
 • Huỳnh Văn Thơ (Trưởng ban Truyền thông)
 • Lê Hoàng Anh (Trưởng ban Nhân sự)
6. Kế hoạch hoạt động năm 2020-2021
 • Sinh hoạt định kỳ hàng tuần cho các thành viên CLB.
 • Seminar Xu hướng tư vấn thuế thời đại 4.0 (dự kiến tháng 11/2020).
 • Tổ chức ôn tập các môn Kế toán (Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1,…).
 • Teambuilding (dự kiến tháng 5/2021).
7. Liên lạc
Điện thoại:
Kiều Anh (chủ nhiệm): 0985 044 660
Mỹ Duyên (phó chủ nhiệm): 0768 164 631
Thùy Linh (phó chủ nhiệm): 0981 344 267
Bình Minh (TB Chuyên môn): 0924 997 072
Thị Thắm (TB Kỹ thuật): 0848 080 200
Văn Thơ (TB Truyền thông): 0388 777 996
Hoàng Anh (TB Nhân sự): 0984 444 069
Email: yacuef2020@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/yacuef
TIN LIÊN QUAN