Câu lạc bộ

CLB NHÀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH TRẺ

14/10/2020
 1. Tên đầy đủ tiếng Việt: CLB Nhà Hoạch Định Tài Chính Trẻ
 2. Tên đầy đủ tiếng Anh: Young Financial Decision Makers Club
 3. Tên viết tắt: YFDM
 4. Logo, hình ảnh nhận diện


5. Mục tiêu hoạt động

 • Tạo cơ hội cho thành viên CLB học hỏi, trao dồi kiến thức Kinh Tế - Tài Chính.
 • Giúp đỡ thành viên cải thiện kỹ năng mềm, thuyết trình, lên kế hoạch, sử lí tình huống, làm việc nhóm.
 • Là nơi học hỏi chia sẻ kiến thức cũng như vui chơi giải trí sau quá trình học tập căng thẳng.
6. Sơ đồ tổ chức và bộ máy
 • Chủ Nhiệm: Nguyễn Quang Quý Đạt
 • Trưởng ban Chuyên Môn: Nguyễn Thị Ngọc Mai
 • Trưởng ban Truyền Thông: Trần Phan Thảo Trân
 • Trưởng ban Kỹ Thuật: Trần Hoàng Long
 • Phó Ban Kỹ Thuật: Phan Thị Khánh Linh
7. Kế hoạch hoạt động năm 2020-2021: https://fff.blue/ABida (vui lòng dán link vào google để truy cập)
8. Liên lạc
 • Văn phòng làm viêc: 141 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. HCM
 • Điện thoại: 0888265709
 • Email: yfdmuef@gmail.com
 • Facebook: https://www.facebook.com/yfdm.uef
TIN LIÊN QUAN