Công bố Khoa học

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH – KHOA TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI

02/11/2020
Chiều ngày 29/10/2020 vừa qua. Phòng Khoa học Công nghệ thuộc Trường Đại học kinh tế - Tài chính TP.HCM đã tổ chức hội đồng nghiệm thu giáo trình “Phân tích báo cáo tài chính” do TS. Lê Thị Thanh Hà làm chủ biên và Th.S Lê Phương Dung đồng tác giả.
Hội đồng nghiệm thu được thành lập bao gồm: TS. Lâm Thị Hồng Hoa làm Chủ tịch; Th.S Hà Thị Thủy - Phản biện 1; TS. Nguyễn Phúc Quỳnh Như – Phản biện 2; Th.S Nguyễn Tiến Hùng - Ủy viên và Th.S Nguyễn Phạm Hải Hà - Ủy viên.


Theo kết quả đánh giá của Hội đồng, giáo trình “Phân tích báo cáo tài chính” đã có sự đầu tư công phu với nhiều tính mới nổi bật như: Nội dung trình bày logic, có nhiều ví dụ thực tiễn liên quan đến phân tích báo cáo tài chính của công ty niêm yết xuyên suốt các chương. Cuối cuốn giáo trình đều có phần bài tập minh họa với số liệu cụ thể từ các công ty niêm yết kèm theo các phần giải mẫu xúc tích và dễ hiểu. Cuốn giáo trình được nghiệm thu dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên thuộc khoa Tài chính – Thương mại ngay vào học kỳ 2B năm học 2020-2021.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu giáo trình thuộc khoa Tài chính – Thương mại.

Tin và ảnh: Hà Thủy
TIN LIÊN QUAN