Công bố Khoa học

KHOA TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI CÓ THÊM 3 ĐỀ TÀI NCKH GIẢNG VIÊN ĐƯỢC XÉT DUYỆT TRONG NĂM HỌC 2020-2021

25/12/2020

Sáng 23/12, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã thành lập các Hội đồng khoa học xét duyệt 7 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của giảng viên đến từ các khoa: Quan hệ quốc tế, Kinh tế, Tài chính – Thương mại và phòng Khoa học công nghệ. Trong đó, Khoa Tài Chính - Thương Mại có 3 đề tài được xét duyệt và được thông qua.

UEF xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên
3 đề tài tham gia xét duyệt của Khoa Tài Chính - Thương Mại bao gồm:
  1. Thách thức và giải pháp đào tạo kế toán trong kỷ nguyên IFRS” của ThS. Hà Thị Thủy – Khoa Tài chính – Thương Mại.
  2. Nguồn vốn FDI, rủi ro tín dụng và nguồn vốn sinh lợi của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” Chủ nhiệm đề tài ThS. Tăng Mỹ Sang – Khoa Tài chính – Thương mại.
  3. "Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, rủi ro tín dụng và khả năng sinh lợi của hệ thống NHTM Việt Nam" của ThS. Tăng Mỹ Sang - Khoa Tài Chính - Thương Mại.
Chủ nhiệm các đề tài trình bày nội dung nghiên cứu trước Hội đồng

 
Tại buổi xét duyệt, chủ nhiệm các đề tài đã báo cáo tóm tắt nội dung nghiên cứu và nhận được các ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên trong Hội đồng.
Mỗi đề tài đều gắn liền với chuyên môn giảng dạy của các thầy cô, từ đó góp phần phục vụ hoạt động gỉang dạy trong Nhà trường. Với những ý kiến nhận xét và góp ý từ các thành viên Hội đồng, các chủ nhiệm đề tài sẽ chỉnh sửa nội dung và thực hiện đề tài nghiên cứu của mình.
Buổi xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học đã kết thúc thành công, các đề tài đều được thông qua. Đây là hoạt động khoa học hữu ích luôn được Nhà trường quan tâm, tạo mọi điều kiện để phát triển như hỗ trợ kinh phí, đăng tạp chí quốc tế,... là cơ hội để các thầy cô không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn, từ đó đào tạo ra những thế hệ sinh viên vững kiến thức - giỏi kỹ năng trong tương lai.
 
Tin: Kim Bằng
Ảnh: Thế Thăng
TIN LIÊN QUAN