Workshop

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ "QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM"

11/01/2021
Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng là vấn đề khó khăn, phức tạp. Rủi ro tín dụng thường khó kiểm soát và dẫn đến những thiệt hại, thất thoát về vốn và thu nhập của ngân hàng. Trong thời gian qua, vấn đề rủi ro và quản trị rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam đã trở nên cấp thiết khi có các con số về nợ xấu được công bố trong thời gian gần đây.


Nhằm giúp sinh viên ngành Tài Chính – Ngân Hàng nắm rõ những vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay, Khoa Tài Chính – Thương Mại đã mời ThS. Phạm Gia Nam, giám đốc chi nhánh ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank) đến chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm trong quản trị rủi ro tín dụng cho sinh viên.


Buổi chia sẻ đã mang đến cho sinh viên rất nhiều kiến thức bổ ích và sinh viên có thể tìm hiểu trước thực tiễn công việc tín dụng tại các ngân hàng hiện nay.


Tin và ảnh: K. TC-TM
TIN LIÊN QUAN