Workshop

HỘI THẢO: "TIỀN KỸ THUẬT SỐ VÀ TIỀN KỸ THUẬT SỐ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG"

06/09/2021
Nhằm mục đích tạo diễn đàn giao lưu trao đổi kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên UEF nói chung, sinh viên khoa Tài chính – Thương Mại nói riêng, Khoa Tài Chính – Thương Mại (K.TC-TM)-Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) tổ chức hội thảo với chủ đề “Tiền kỹ thuật số (Cryptocurrencies) và tiền kỹ thuật số của Ngân hàng trung ương (Central Bank Digital Currencies - CBDC)”


Thời gian và hình thức tổ chức:
-       Thời gian: Từ 08h00 đến 10h05, Thứ Bảy - ngày 18/09/2021
-       Hình thức tổ chức: online (thông qua ứng dụng Google Meet)
Báo cáo viên:
Anh Lê Thành Đạt, NCS ngành tài chính, GV tại Auburn University  (Alabama, US)

Lợi ích khi tham gia hội thảo:
-       Trang bị cho các bạn sinh viên nhóm ngành tài chính nói riêng, sinh viên K.TC-TM và UEF nói chung những kiến thức nền tảng về tiền kỹ thuật số - một trong những phát kiến có tính đột phát của kỷ nguyên công nghệ số và việc sử dụng nó trong hoạt động của một ngân hàng trung ương
-       Các bạn sinh viên cũng có một diễn đàn trao đổi, thảo luận kết quả nghiên cứu giữa giảng viên, sinh viên UEF với các nhà nghiên cứu, các nhà doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường tự do học thuật.
Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký theo đường link sau, thời hạn đăng ký trước 16h thứ Sáu, ngày 17/09/2021.
https://forms.gle/V1esaA9gav9c8Uwp8
TIN LIÊN QUAN