Workshop

SINH VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRÃI NGHIỆM THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ CHUYỂN TIỀN

12/01/2021
Chuyển tiền (Remittance) trong thanh toán quốc tế là một trong các phương thức thanh toán quốc tế trong đó một khách hàng yêu cầu chuyển một số tiền nhất định cho người hưởng lợi ở một địa điểm nhất định. Phương thức này được áp dụng rất phổ biến trong thanh toán quốc tế. Mặc dù phương thức này đơn giản và dễ thực hiện nhưng trong quá trình chọn lựa phương thức này cũng có nhiều vấn đề cần lưu ý.

ThS. Trần Thị Bích Thảo, trưởng phòng ngân hàng Saigonbank đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm liên quan đến nghiệp vụ chuyển tiền 
Trong học kỳ 1B của năm học 2020 – 2021, sinh viên đang theo học môn Thanh toán quốc tế đã được trãi nghiệm nghiệp vụ chuyển tiền, cũng như những vấn đề xung quanh việc chuyển tiền trong buổi báo cáo chuyên đề môn học. Dưới sự hướng dẫn của ThS. Trần Thị Bích Thảo _ hiện đang công tác tại NH Saigonbank, sinh viên đang theo học môn này đã được thực hiện các mẫu biểu liên quan đến chuyển tiền và được chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình xử lý nghiệp vụ. Buổi báo cáo đã nhận được sự quan tâm rất nhiệt tình của các bạn sinh viên.Tin và ảnh: K.TC-TM
TIN LIÊN QUAN