Workshop

Workshop "“CREDIT RATING”

25/06/2022
Nhằm trang bị cho sinh viên nhóm ngành tài chính nói riêng, sinh viên K.TC-TM và UEF nói chung những kiến thức về ngành nghề xếp hạng tín nhiệm, đặc biệt là triển vọng của ngành Xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam, những yếu tố cần trang bị khi muốn tham gia vào lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm. Bên cạnh đó, cũng nhằm tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa sinh viên UEF với doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường tự do học thuật. Ngày 24/06/2022, Khoa Tài Chính – Thương Mại tổ chức hội thảo “CREDIT RATING”.
TS. Nhan Cẩm Trí tặng hoa cám ơn doanh nghiệp
Mở đầu buổi hội thảo, Bà Đào Minh Thủy, Thạc sĩ ngành Kinh tế Chính sách & Kinh tế Phát triển - Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan _ Chuyên viên phân tích cao cấp phòng xếp hạng tín nhiệm và công cụ nợ, công ty SaiGon Ratings; đại diện cho các báo viên giới thiệu về nền kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam. Nội dung bà Thủy giúp nhắc lại các vấn đề cơ bản, nền tảng về các yếu tố vĩ mô trong thị trường tài chính.
Bà Đào Minh Thủy trình bày về Tổng quan về nền kinh tế và thị trường Việt Nam
Tiếp theo, ông Võ Tấn Đức, Thạc sĩ Tài chính Doanh nghiệp - Đại học Massey, NewZealand _ Chuyên viên phân tích cao cấp phòng xếp hạng tín nhiệm và công cụ nợ, công ty SaiGonRatings đã giới thiệu thực trạng về xếp hạng tín nhiệm tại các quốc gia.

Nội dung thứ ba của buổi hội thảo là
Triển vọng về thị trường xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam; thuyết minh sơ bộ thông tin nghiệp vụ xếp hạng tín nhiệm tại Sài Gòn Ratings. Nội dung này do Bà Trần Thị Thùy Linh, thạc sĩ Kinh tế học – Đại học British Columbia, Canada_ Chuyên viên phân tích cao cấp phòng xếp hạng tín nhiệm và công cụ nợ, công ty SaiGon Ratings trình bày.
Buổi hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều sinh viên, nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho các diển giả. Bên cạnh đó, phía công ty cũng đã cung cấp cho sinh viên những thông tin về cơ hội nghề nghiệp tại công ty.
Một số hình ảnh của buổi workshop
Tin và ảnh: K.TCTM

 

 
TIN LIÊN QUAN